Inhouse-trender 2020 

1

2

3

En 64-sidig studie med insikter från svenska marknads- och kommunikationschefer i olika branscher

Förord av Erik Modig, författare av den bästsäljande marknadsföringsboken 
Bang for the Buck

En inblick i hur företag hanterat corona-pandemin och vilka lärdomar man tar med sig

© 2021 LeadCompetence AB  I  kontakt@leadcompetence.se  I  leadcompetence.se

Detta får du:

4

Tankar kring inhouse-kompetenser och hur man bäst framtidssäkrar sin marknadsorganisation

I den andra utgåvan av Inhouse-trender har vi intervjuat marknads- och kommunikationschefer från olika branscher kring hur deras organisationer är uppbyggda, vilka förändringar de gjort och hur de tänker framåt. I år har vi även fokuserat på hur corona-pandemin påverkat organisationernas marknadsföring och kommunikation.

INHOUSE-TRENDER 2020

Så har pandemin påverkat organisationers marknadsföring och kommunikation