Vi täcker ditt resursbehov
– på kort och lång sikt

REKRYTERING
Vi leder processen från att förstå och formulera ditt rekryteringsbehov till att hitta och intervjua kandidater, fram tills du är nöjd.
INTERIMSUPPDRAG
När du behöver en konsult under en kortare eller längre period, på heltid eller på timbasis i ett projekt. En uthyrning varar vanligtvis i 3-12 månader.
BYRÅTJÄNSTER
Vid arbetstoppar kan vi även erbjuda byråtjänster inom content marketing genom vårt systerföretag LeadContent.

Vi vet att moderna marknads- och kommunikationsavdelningar består av komplexa kompetenser. Kreativ höjd ska balanseras med datadrivna metoder, tekniskt kunnande, analytisk förmåga och affärstänk. Förmågan att skapa team med rätt sammansättning är därför lika utmanande som kritisk för företagets framgång.

LeadCompetence riktar sig till dig som är rekryterande chef på en marknads- och kommunikationsavdelning eller inhouse-byrå. Vi kan hjälpa dig med långsiktig rekrytering eller tillfällig kompetensförsörjning till ditt team. När det behövs en ny marknads- och kommunikationschef hjälper vi även till med det.