Linda Stenström, Dustin

Linda Stenström, Head of Design, Dustin

Med programmet för Inrednings- och butikskommunikation från Linnéuniversitetet i Växjö i bagaget flyttade Linda till Stockholm. Karriären började som butiksutvecklare och grafiker och bland de första arbetsgivarna kan nämnas företag som KF Media, Espresso House och Telenor. Hösten 2017 började Linda jobba hos Dustin som konceptutvecklare för företagets konceptbutik. Efter ett år erbjöds hon att ta över och vidareutveckla den dåvarande inhouse-avdelningen.

”Allt vi gör ska sträva mot ett cirkulärt tänk”

Från produktion till design

Mitt första uppdrag på Dustin var som konceptutvecklare, då man behövde hjälp med att ta fram olika typer av marknadsföringskoncept för den fysiska butiken i Stockholm. Dustin befann sig i en ganska ovanlig sits, då man var ett digitalt företag som skulle finnas även offline.

I min tidigare roll hos Telenor jobbade jag, förutom med att rita och konceptutveckla butikerna, mycket med att ta fram ett nytt bildspråk, som även användes i andra kanaler såsom tv och webb. Kunskap kring hur man skapar emotionella kopplingar till kommunikationen och upplevelser som stimulerar kunden att fördjupa sig i varumärket hade jag med mig när jag kom till Dustin. Mitt arbete kom att handla mycket om att få fram rätt känsla genom identitetsutveckling och kreativ marknadsföring.

Jag jobbade med butikens konceptutveckling och marknadsföring i ett år och därefter fick jag frågan om jag ville ta över det som då kallades för produktionsavdelningen. Där och då började jag bygga upp en inhouse-avdelning för att ta på oss större och mer strategiskt viktiga uppdrag. Till det krävdes en rekrytering av en AD och en senior event manager. När det senare gjordes ett omtag av varumärkesplattformen fick jag uppdraget att utveckla en ny identitet till bolaget.

Efter implementeringen av identiteten utökades avdelningens ansvar och kompletterades med funktioner från bolaget som digital design och content. Vi blev Design-avdelningen med ansvar för såväl utveckling som produktion.

Dustin finns i Sverige, Finland, Norge, Danmark och även i Nederländerna. Vi befinner oss i ständig utveckling och på två år har teamet vuxit från sex till 18 personer, mest genom omflyttning av befintliga interna resurser. Syftet har varit att samla alla designutvecklande och producerande funktioner inom bolaget, som tar fram och kommunicerar innehåll och upplevelser till kunden, i ett team. Nyligen har jag rekryterat en design lead, som ska leda grafiska och digitala designers för att ständigt utveckla kanalernas design och uttryck.

Ny kostym och nytt uppdrag

Vi kände tidigt att vi kunde mer och ville ta ett större ansvar i teamet. I nästan ett år jobbade vi på så gott vi kunde med den befintliga varumärkesprofilen. Vi var rätt så låsta i och med en svårjobbad logotyp och begränsat färgutrymme, men trots det lyckades vi bevisa oss genom att skapa något som kändes ganska tilltalande. Så efter att vår marknads- och kommunikationschef hade lett arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform, där jag även satt med i projektgruppen, fick vi förtroendet att skapa en ny varumärkesidentitet.

Jag började med att samla olika funktioner runtom i bolaget, till exempel AD, grafiker, digitala designers, marknadsförare, UX-designers och copywriters, som jag trodde skulle ha ett unikt perspektiv att bidra med. Därefter fick vår varumärkesbyrå hjälpa oss att hitta vår identitet. Under ett halvår tog vi fram ett nytt bildspråk, med hjälp av byrån ritade vi ett eget typsnitt som jag är jättestolt över, skapade ljud och rörlig grafik.

Det var väldigt roligt och lärorikt att få jobba i ett så nära samarbete med byrån, för jag vet att det är vanligt att man som beställare ber att få svaren levererade, istället för att hitta dem tillsammans. Vi känner ju oss själva bättre än någon annan, så lägger man ut hela jobbet är risken att det blir opersonligt. När det finns både kompetens och ägandeskap internt blir dessutom engagemanget så oändligt mycket större.

”Lägger man ut hela jobbet är risken att det blir opersonligt”

En välförankrad kultur

Vår vd Thomas Ekman tillträdde i januari 2018. Han har ett stort intresse och förståelse för marknadsföring. Thomas satt själv med i styrgruppen för identitetsarbetet och vår marknads- och kommunikationschef Stephanie Forsblom sitter i koncernledningen, vilket visar på vikten av vårt arbete. Ett annat område vi som bolag brinner för är hållbarhet och vår hållbarhetschef Henrik Lampa rapporterar direkt till vd.

Tidigare var hållbarhet en del av kommunikationsavdelningen. I samma omorganisation flyttade man ihop Marknad, som tidigare låg under säljavdelningen, tillsammans med Kommunikation. Som kuriosa kan nämnas att vår kommunikations- och marknadschef är vår förra hållbarhetschef.

Vi har verkligen en stark hållbarhetskultur, vilket är en av anledningarna till att jag själv vill vara på Dustin. Bara att jag får jobba under vår tidigare hållbarhetschef och nära den nuvarande, är fantastiskt. På Dustin handlar hållbarhetsarbetet både om förnybara resurser, hållbar resursanvändning, tillverkning och produktionsled, men även jämlikhet och inkludering är otroligt viktiga delar.

Vår första hållbarhetsplan utarbetades som en femårsplan. Förra året gjordes sluträkenskap för den och vi hade levererat bra resultat inom alla områden. Under våren 2020 arbetade vi fram en ny offensiv plan som innebär att bolaget ska ha noll klimatpåverkan i hela värdekedjan, ett 100% cirkulärt erbjudande samt ha genomfört 100 aktiviteter för social jämlikhet fram till 2030. Själva strategin har arbetats fram av en grupp där alla bolagets avdelningar varit representerade.

I vår nya varumärkesplattform har vi satt en vägledande riktning som vi kallar Enabling the Circular Movement, så att allt vi gör ska sträva mot ett cirkulärt tänk och att vi ska ta ansvar hela vägen. Min avdelning satte det visuella konceptet och paketerade det med vår identitet. Vi tog även fram en film för att introducera vårt hållbarhetsarbete tillsammans med vår varumärkesbyrå.

Att kommunicera kring hållbarhet

Vårt löpande uppdrag är att kommunicera det arbete som görs inom hållbarhet och se till att kommunikationen når ut rätt. Vi har mycket att säga men är än så länge dåliga på att berätta. Det är vår nästa stora utmaning, hur vi ska dela med oss av allt bra vi gör. Jag tror att det finns en generell granskningsrädsla bland många bolag. Trots att man gör bra saker vågar man inte berätta.

För oss har utmaningen mest handlat om paketeringen. Vi har slagit ihop vår årsrapport med vår hållbarhetsredovisning till en års- och hållbarhetsredovisning, så vi vet att våra siffror är väl underbyggda. Det är däremot inte alltid de initiativ som ger störst effekt som är lättast att kommunicera kring. Det kan handla om komplexa processer som helt enkelt tar för lång tid att förklara, och som de vi vill berätta för inte är intresserade av. Då blir det ibland lättare att bara klistra på en grön klisterlapp som säger ”godkänd”.

”Det är inte alltid de initiativ som ger störst effekt som är lättast att kommunicera kring”

Det finns många exempel på hållbarhetsinitiativ som man kunde stoltsera med för några år sedan, men som inte går att slå sig för bröstet med längre. Ta till exempel så kallad grön el. Idag har elbolagen paketerat detta så att det bara handlar om att köpa uteslutande grön el. Nu kanske man måste producera sin egen hållbara el för att det ska vara något som sticker ut.

Vi tittar på hur vi ska kunna mäta vår hållbarhetskommunikation bättre. Vi gör förstås varumärkesmätningar och där finns även hållbarhetsperspektivet med. Vi kan på så vis se hur hållbara våra kunder anser att vi är, dvs perceptionen av vårt hållbarhetsarbete.

Jämställdhet, en hållbar arbetsgivare och digitalisering

Ett initiativ som min avdelning leder är något vi kallar för Women in Business. Kvinnor är alltjämt underrepresenterade i IT-branschen, trots att jämställdhet i stort gör stora framsteg. Dessutom kan man se att många tjejer som börjar jobba inom IT ofta inte stannar. Women in Business är ett event med syfte att skapa en plattform där kvinnor inom IT kan mötas. Vi lanserade det i Sverige för ett par år sedan och rullar nu ut det även i Norge, Finland och Danmark.

En annan aspekt av hållbarhet, som många kanske inte tänker på, är hur hållbar en arbetsgivare är när det kommer till sånt som work-life-balance. För den yngre generationen är mycket av detta en självklarhet på ett helt annat sätt än det varit för tidigare generationer. Ta bara en sån sak som att jobba hemifrån. Före pandemin hade jag kollegor som menade att det var uteslutet att arbeta på distans. Nu är det en självklarhet.

Digitalisering är också en hållbarhetsfråga, som medför inte bara minskat resande utan även större inkludering. En av mina medarbetare sitter till exempel i Nederländerna och en i Danmark och det går hur bra som helst. I och med pandemin blev det också tydligt för oss att vi behövde en media producer inhouse och nu håller vi på att bygga vår egen studio.

Inhouse i blodet

Dustin byggdes upp som ett Stockholmsbaserat familjeföretag och var väldigt entreprenöriellt. Behövde man en webbplattform, då byggde man en. Det låg i bolagets DNA att det man behövde, det byggde man.

Att producera inhouse har många fördelar. Inte minst när det kommer till att förklara produkt och innehåll, för då krävs en djupare förståelse och ett internt ägande. Men det är svårt att göra allt själv och ibland krävs såväl kreativa injektioner utifrån som extra arbetskraft.

Framförallt tror jag på integrerade byråsamarbeten, vilket vi har med våra byråer för både varumärke, kreativ reklam och content. Jag tror helt klart att detta är det nya och rätta sättet att jobba på; att man hela tiden kan lära av varandra under arbetets gång.

 


Om Dustin

Dustin grundades av Bo och Ulla Lundevall 1984 och började med försäljning på nätet redan 1995. Sedan 2015 är Dustin Group börsnoterat och bedriver verksamhet i Norden och Nederländerna med drygt 1700 medarbetare. Huvudkontoret ligger alltjämt i Nacka Strand.


 

LeadCompetence använder kakor (cookies) för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt och för att analysera och utveckla våra system och tjänster. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. View more
Cookies settings
OK
Vår policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings