Susanne Eriksson, PwC

Susanne Eriksson, Extern Kommunikationsansvarig, PwC

Susanne har jobbat med i stort sätt alla aspekter av marknadsföring, försäljning och kommunikation i sin karriär. De första sex åren som Marketing and Sales Manager på Vasakronan Service Partner, där hon även satte upp företagets CRM-system. På PwC började Susanne som marknads- och kommunikationsansvarig för affärsområdet Tax. Därefter blev hon ansvarig för utvecklingen av PwC:s Digital Marketing Center och nu ansvarar Susanne för all extern kommunikation.

”Att arbeta i agila team ger oss en fördjupad kunskap och förståelse för affären och kunden.”

Kan du berätta lite om organisationen, din roll och hur din avdelning jobbar?

På PwC är vi uppbyggda kring fem affärs-områden, där den finansiella revisionen står för ungefär hälften av omsättningen. Inom rådgivning arbetar vi inom skatt, juridik, risk och regelverk samt transformation och transaktioner. Jag är ansvarig för vår externa kommunikation, vilket innebär att jag ansvarar för alla våra externa kommunikationskanaler och hur varumärket profileras i olika sammanhang. Det gäller både varumärkesbyggande och leads-genererande kommunikation och marknadsföring. Vi har jobbat med content marketing under många år, vilket kommer naturligt för oss då våra tjänster och vår affär bygger på våra medarbetare och deras kunskap. De senaste åren har vårt fokus på content intensifierats ytterligare, vilket förstås delvis drivits av den digitala utvecklingen. För snart sex år sedan startade vi vår första blogg Tax matters och två år senare startade vi Företagarbloggen, som vänder sig till små och medelstora företag. Dessutom jobbar vi nära vårt globala nätverk med flertalet thought leadership-rapporter, där vi delar med oss av kunskap. Vi har alltid genomfört undersökningar ute hos företag och gjort analyser av deras svar, för att sedan koppla samman dessa med vår kunskap och erfarenhet, och på så sätt skapa insikter som stöttar företagen i olika frågor. Denna typ av projekt hanterar vi internt och vi arbetar alltid nära våra specialister och konsulter som bidrar med sin kunskap. I min grupp, som jobbar med externkommunikation, har jag tre undergrupperingar med formgivare, content managers och kanalansvariga. De i mitt team som jobbar med content och formgivning stöttar även Intern Kommunikation, som vi jobbar väldigt tätt ihop med. Övergripande tillhör vi avdelningen Client & Market Development, där även Offertstöd & Säljutveckling samt Kund- & Marknadsinsikt ingår.

I er senaste omorganisation ställde ni om till agila team. Kan du berätta mer om det?

Under mina 11 år på PwC har vi gjort ett antal olika förändringar på avdelningen. Den senaste större omorganisationen påbörjades för två år sedan, då vi satte upp en helt ny struktur med agila team och började arbeta enligt Scrum-metodiken. Anledningen var bland annat att komma kunden och affären närmare samt att skapa en jämnare arbetsbelastning för våra medarbetare. Vi ville förstå marknaden bättre och vad våra konsulter möter i sin kontakt med kunden, för att utifrån detta kunna skapa större värde i våra leveranser och vara rådgivande i våra roller inom sälj, marknad och kommunikation. Våra agila team är uppbyggda utifrån PwC:s olika affärsområden, även om vissa projekt är samprojekt mellan områdena. Här har vi i våra team en viktig roll i att skapa synergier och kopplingar mellan affärsområdena. Teamen består av kompetenser inom både intern- och externkommunikation och sälj. Varje agilt team är autonomt och kompetenserna rör sig mellan teamen, eftersom vi inte alltid har samma antal specialister inom ett område, som antal team. Några får vara lite dubbelhattade helt enkelt.

Vårt första Scrum-team startade upp som ett pilotprojekt under hösten 2017 och under våren 2018 hade vi fyra team på plats. Det har gått riktigt bra och det går framåt hela tiden. Självklart finns det utmaningar och vi lär oss ständigt och förfinar processen löpande. Under hösten 2019 har vi till exempel bestämt att omgruppera från fyra till tre agila team.

Har ni behövt rekrytera nya kompetenser till de agila teamen?

Vi har inte rekryterat specifikt till de agila teamen, men behovet av kompetens har förändrats i och med att det blivit allt mer fokus på det digitala. Vi har bland annat förstärkt vår spetskompetens inom viktiga kanaler såsom sociala medier, webb och analys, för att stötta teamen och affären på bästa sätt.

”Vi har inte rekryterat specifikt till de agila teamen, men behovet av kompetens har förändrats i och med att det blivit allt mer fokus på det digitala.”

Vid arbetstoppar kan vi ta in konsulter som sitter hos oss under en period eller i ett projekt. Vissa kompetenser är självklart svårare att hitta än andra, men vi har byggt upp ett bra nätverk under åren som vi tar hjälp av.

För fyra år sedan skulle jag bygga upp ett Digital Marketing Center, där vi skulle samla allt arbete med vår leads-genererande kommunikation i våra digitala kanaler. Det kändes helt rätt då, men på vägen insåg vi att det var svårt att dela upp den varumärkesbyggande och den leads-genererande kommunikationen i olika grupper, när det i mångt och mycket var samma kanaler som användes. Nu arbetar vi istället som ett team med all vår externa kommunikation.

Tar ni fram all er kommunikation inhouse eller använder ni även externa byråer?

Det mesta av vår kommunikation tar vi fram inhouse. För vissa större projekt och under vissa arbetstoppar tar vi in externt stöd, oftast i form av konsulter. Vi har dock kompetenserna inhouse och försöker alltid lösa det mesta internt i första hand.

Jobbar ni globalt med marknadsföring och kommunikation inom PwC?

Vi jobbar bara med den svenska marknaden, men nära våra kollegor i det globala nätverket. Det produceras bland annat många globala rapporter och annat innehåll som vi anpassar och använder på den svenska marknaden.

Ni håller på att implementera ett nytt marketing automation-system. Hur kommer det sig?

Vi arbetar idag med inbound marketing och leads-genererande innehåll, och vi arbetar sedan en tid tillbaka med att utveckla vårt arbete inom marketing automation. I dag jobbar vi med Hubspot som CMS för våra bloggar och som marketing automation-system. Dessvärre kan vi inte integrera det med vårt CRM-system, vilket gör att vi inte kan utnyttja systemet till fullo. Istället håller vi nu på att implementera ett nytt marketing automation-system, som gör att vi kan jobba mycket smartare med just kund- och leads-hantering genom hela kundresan. Detta görs gemensamt i det globala PwC-nätverket.

”Varje medarbetare måste kunna vara en ledare både för sig själv och andra och ta ansvar för sitt arbete och sina resultat.”

Hur har ledarskapet påverkats i och med att ni ställt om till ett agilt arbetssätt?

I de agila teamen finns inga chefer, det är teamet och team-medlemmarna som leder sig själva. Enligt Scrum-metodiken har varje team en Product Owner som ansvarar för kontakten med verksamheten och vilka uppdrag som ska prioriteras. Sen finns det en Scrum Master som faciliterar teamet och håller i de olika mötena. Teamet avgör tillsammans hur uppdragen ska genomföras för att nå bästa värde. Då behövs allas kompetenser och det blir ett givande samarbete där alla bidrar.

Genom att arbeta på detta sätt utvecklas man som medarbetare också utanför sin egen spetskompetens, vilket är givande för individen och värdefullt för företaget. Det är ett nytt sätt att jobba och vi märkte att det i början var lätt att falla in i vem som är min chef i teamet, men det agila arbetssättet handlar om mycket eget ansvar i teamet och i det dagliga arbetet. Den direktrapporterande chefen är inte samma person som ansvarar för de agila teamen. Vi har valt att istället behålla chefskapet i kompetensgrupperna Kanalansvariga, Formgivare och Content Managers.

Det har gått förvånansvärt bra att ställa om till både nytt arbetssätt och ledarskap. Vissa anammar det snabbare än andra och även för någon som är positiv till omställningen kan det vara svårt att förstå hur man behöver arbeta annorlunda. Så visst har det varit utmaningar på vägen, som vi har behövt hantera. Vi har påmint om metodiken, jobbat med olika frågeställningar, haft workshop-liknande övningar och diskussioner i teamen. I början anlitade vi även agila coacher, som vi successivt fasat ut, men tagit in igen för enstaka punktinsatser. Det egna ledarskapet är som sagt centralt i det agila arbetssättet, vilket passar bra hos oss på PwC. Vi pratar mycket om ”whole leadership” som handlar om att varje medarbetare måste kunna vara en ledare både för sig själv och andra och ta ansvar för sitt arbete och sina resultat.

Hur skulle du vilja sammanfatta fördelarna du upplevt genom att jobba agilt?

Att arbeta i agila team ger oss en fördjupad kunskap och förståelse för affären och kunden. När vi förstår utmaningarna hos kunden och vilket stöd verksamheten behöver, kan vi göra skillnad och skapa värde. Vi kan föra en helt annan typ av samtal med specialisterna och vara de strategiska rådgivare inom marknadsföring och kommunikation som vi behöver vara. Att jobba på detta sätt bidrar också till ökat engagemang hos våra medarbetare. Dessutom ökar samarbetet mellan kollegor både inom avdelningen och med den övriga verksamheten, vilket skapar synergier som gör att det blir roligare på jobbet.

 


Om PwC

PwC är Sveriges ledande revisions-och rådgivningsföretag med 2 800 medarbetare på 33 kontor runt om i landet. Internationellt tillhör man det globala PwC-nätverket med över 200 000 medarbetare världen över.


 

LeadCompetence använder kakor (cookies) för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt och för att analysera och utveckla våra system och tjänster. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. View more
Cookies settings
OK
Vår policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings